14, 2005

رادیو فرهنگستان

به زودی با دوستم شهرام اینجا یه پادکست راجع به موضوعات فرهنگی و به اسم رادیو فرهنگستان راه خواهیم انداخت.

پ ن: فعلا این یک پروژه شکست خوردست تا بینیم در آینده چه پیش خواهد آمد.

Posted at 10:28